FANDOM


Đạn dược là thứ để mọi người sử dụng Súng (Xem tại mục Vũ Khí). Để xem loại đạn cho súng của mình, vào giao điện túi đồ, bấm vào loại đạn đó và xem phần thông tin. Khi kết hợp loại đạn với băng đạn rỗng cùng loại trong giao điện chế tạo, kết quả là băng đạn sẽ đầy đạn.Cách nạp đạn này hiệu quả hơn cách nạp băng đạn bằng 2 băng đạn ít hơn.


Lưu ý: Khi nạp đạn bằng Hộp đạn, nếu trong băng đạn còn dư một số đạn, kết quả bạn sẽ mất đi số đạn đó. Tốt nhất hãy sử dụng hết đạn rồi hãy nạp lại.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên