FANDOM


Súng:

Maple Strike:363 đạn 17 hoặc 6

Timber woft: 18 đạn 20 scope:296

Shadow Staker:300 đạn là 301
Đó là 3 loại cơ bản hay sử dụng 

Để có súng các bạn cần chơi single player

Còn nếu muốn dc cheat trong server thì bạn phải làm admin

dòng lệnh

@give tên/ID/số lượng

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên